Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Thành - Chi nhánh Phú Quốc tuyển kế toán

Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Thành- Chi nhánh Phú Quốc -     Địa chỉ: 37 ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang -    N... thumbnail 1 summary
Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Thành- Chi nhánh Phú Quốc
-     Địa chỉ: 37 ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
-    Ngành nghề sản xuất: Kinh doanh bê tông thương phẩm, vật liệu xây dựng.
 Cần tuyển vị trí
-    Vị trí: Kế toán, hành chính lưu trữ
-    Số lượng: Từ 1 đến 2 nữ
-    Mô tả công việc (nếu có): Kiểm tra phiếu xuất nhập kho hằng ngày, lưu trữ hồ sơ đối chiếu khách hàng, hồ sơ chứng từ bê tông, báo cáo công nợ khách hàng….Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định
-    Yêu cầu năng lực: Tốt nghiệp trung cấp trở lên vào làm việc ngay
-    Mức lương: Thỏa thuận lương cao
-    Chế độ: Theo quy định hiện hành, được sắp xếp phòng ở ngay gần tại Công ty
* Yêu cầu hồ sơ : Nộp trực tiếp hay qua Email
*  Hạn tuyển dung: 15/10/2018
*  Thông tin liên hệ
-    Người liên hệ: Trần Văn Đức
-    Chức vụ: Kế toán trưởng chi nhánh
-    Số điện thoại: 0968066113
-    Email: tvduc24061988@gmail.com
-    Địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Thành- Chi nhánh Phú Quốc. 37 ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang