Nam Ngư Phú Quốc cần tuyển nhân viên QA

Công Ty TNHH MTV Nam Ngư Phú Quốc Tổ 1, Suối Đá, Dương Tơ, Huyện Phú Quốc , Kiên Giang , Việt Nam Cần tuyển nhân viên QA 8 Mô tả chi tiết ... thumbnail 1 summary
Công Ty TNHH MTV Nam Ngư Phú Quốc
Tổ 1, Suối Đá, Dương Tơ, Huyện Phú Quốc , Kiên Giang , Việt Nam

Cần tuyển nhân viên QA

8 Mô tả chi tiết công việc

- Trực tiếp tham gia kiểm soát chất lượng nguyên liệu, thỏa mãn các yêu cầu của Công ty và pháp luật nhằm bảo đảm đạt hoặc vượt mức các mục tiêu (KPIs) đã đặt ra
- Áp dụng có hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng chỉ tiêu cảm quan tất cả các sản phẩm của công ty, thỏa mãn các yêu cầu chất lượng cảm quan của Công ty và pháp luật nhằm bảo đảm đạt hoặc vượt mức các mục tiêu (KPIs) đã đặt ra
- Bảo đảm việc tiếp nhận và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng xuyên suốt của các ngành hàng, thỏa mãn các yêu cầu của Công ty và pháp luật nhằm bảo đảm đạt hoặc vượt mức các mục tiêu (KPIs) đã đặt ra

* Yêu cầu

- Hiểu biết về các hệ thống quản lý chất lượng VD : ISO9000, ISO 22000, HACCP
- Thành thạo vi tính văn phòng

* Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tổ 1, Suối Đá, Dương Tơ, Huyện Phú Quốc , Kiên Giang , Việt Nam
Điện thoại: 0650 3729 911
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ngày hết hạn:    29/06/2017