Cơ Sở Chả mực Hạ Long - Phú Quốc tuyển lao động phổ thông

Cở Sở Chả Mực Hạ Long Phú Quốc Địa chỉ: 117 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc Nhu cầu mở rộng xưởng kinh doanh chúng tôi cần tuyển nhân... thumbnail 1 summary
Cở Sở Chả Mực Hạ Long Phú Quốc
Địa chỉ: 117 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc

Nhu cầu mở rộng xưởng kinh doanh chúng tôi cần tuyển nhân viên lao động phổ thông để ngồi viên mực/chả/cá. Lương hấp dẫn.

Làm việc tại 117, Trần Hưng Đạo. Số điện thoại liên hệ: 0888561188